Terapie

By 23 stycznia 2014 Bez kategorii No Comments
5369e5efd41aa.jpg

Rak żołądka należy do nowotworów o małej wrażliwości na leczenie uzupełniające w postaci chemioterapii.
Obecnie stosuje się chemioterapię adiuwantową – jest to chemioterapia uzupełniająca zabieg, stosowana po wykonaniu zabiegu radykalnego, lub chemioterapię paliatywną po zabiegach paliatywnych.
Nową opcją w leczeniu zaawansowanych guzów jest chemioterapia neoadiuwantowa (indukcyjna). Jest to sposób leczenia z zamiarem ograniczenia miejscowego choroby, zmniejszenia masy guza i stworzenia w ten sposób warunków do wykonania planowanego zabiegu operacyjnego. Stwierdzenie przerzutów do szpiku kostnego w razie braku innych dowodów jego rozsiewu jest obecnie drugim wskazaniem do tego typu chemioterapii [18].
Chemioterapia opiera się na schematach modeli wielolekowych, najczęściej są to cytostatyki takie jak: 5-fluorouracyl, cysplatyna, mitomycyna C, adriamycyna, irinotekan (kamptotecyna-11)
Tradycyjna radioterapia ma obecnie niewielkie zastosowanie w leczeniu pierwszego rzutu. Spowodowane jest to małą tolerancją żołądka na napromieniowanie oraz dużą ilością trudnych do leczenia objawów ubocznych